joomla
Юридична Україна
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
601 ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ
602 ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ГОСПОДАРСЬКІ СИСТЕМИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
603 ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ*
604 ТЮРЕМНА СПРАВА ТА ПРАВОВИМ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ДОБИ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО
605 УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЛІЦІЄЮ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
606 УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ІМУНІТЕТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА СУДДІВ У КОНТЕКСТІ ст. 30 КОНВЕНЦІЇ ООН ПРОТИ КОРУПЦІЇ*
607 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
608 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА[3]
609 УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІСТИКА: ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ І РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ
610 УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА*
611 УНІФІКАЦІЯ НОРМ ПРО ДАРУВАННЯ ОРГАНІВ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА*
612 УСТАНОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
613 УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ
614 УЧАСТЬ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА НЕПОВНОЛІТНЬОГО НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
615 УЧАСТЬ ПАРЛАМЕНТУ У ФОРМУВАННІ УРЯДУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
616 ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ ЯК КРИТЕРІЙ РОЗМЕЖУВАННЯ НЕПРАВОВОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ПРИКЛАДНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Г. РАДБРУХА)*
617 ФІНАНСОВИМ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ*
618 ФАКТИЧНИЙ СКЛАД ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
619 ФАКТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАСНОСТІ[1]
620 ФОНДИ БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
621 ФОРМА ПРАВОЧИНУ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЇЇ НЕДОДЕРЖАННЯ
622 ФОРМИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ У ДОХРИСТИЯНСЬКІ ЧАСИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)*
623 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО права ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОДИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА[2]
624 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА РИМСЬКИМ ПУБЛІЧНИМ ПРАВОМ
625 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ
626 ФУНКЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В США (У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ В НЬОМУ РОЛІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД)
627 ФУНКЦІЇ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК ЗАХОДУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
628 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ (Б. КІСТЯКІВСЬКИЙ)
629 ФУНКЦІЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ
630 ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
631 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ПОПЕРЕДЖУЮТЬ ПОРУШЕННЯ ПРАВ КРЕДИТОРІВ У ВІДНОСИНАХ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)
632 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЙ ВЧИНЕННЯ ВИКРАДЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ КОШТІВ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ БАНКУ АБО ІНШОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
633 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В ПРАВІ АВСТРО-УГОРЩИНИ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ
634 ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ КОРИСЛИВОГО НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ[3]
635 ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРАВА В ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ*
636 ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНЕ СВІТОГЛЯДНЕ ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
637 ЦІЛЬОВІ ГРОШОВІ ФОНДИ ЯК ОДНЕ ІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
638 ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛІ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
639 ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІЗНАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ
640 ЦИВІЛІСТИЧНА ШКОЛА В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА (ДО 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
641 ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ ПРАВА ЯК ОЗНАКА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА*
642 ЧИ ВРЕГУЛЬОВАНО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ АУКЦІОНІВ?*
643 ЧИННІСТЬ І ДІЯ НОРМ ПРАВА В ТЕОРІЇ «ЧИСТОГО ПРАВОЗНАВСТВА» Г. КЕЛЬЗЕНА
644 ЧОМУ І ЯК НЕОБХІДНО ПІДВИЩУВАТИ ПРОФЕСІЙНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
645 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ: ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ*
646 ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНЦЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В МЕЖАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА*
647 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ[2]
648 ЩОДО БАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА (ПРОПОЗИЦІЇ ЗА СТРУКТУРНИМ ПІДХОДОМ)*
649 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЛІКТОЗДАТНОСТІ*
650 ЩОДО РОЗУМІННЯ ЄДНОСТІ ТРУДОВОГО ПРАВА*
651 ЩОДО СУТНОСТІ СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА
652 ЮРИДИЧНІ ДЕФЕКТИ У ПРОЕКТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ»
653 ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАННЯ
654 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ
655 ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ
656 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ АГРОЛІСОТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
657 ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ*
658 ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ «РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА»*
659 ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР
660 ЯВНІ ТА НЕЯВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ*
661 ЯКІСТЬ ВОДИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ
662 ЯКІСТЬ У ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ ПІДРЯДНОГО ТИПУ
663 ЯКИМИ БУДУТЬ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ?
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 7 из 7