joomla
Юридична Україна
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
501 РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ НОРМ І ПРОГРАМ ЩОДО ВИКОРІНЕННЯ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ
502 РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ АРХІВНОЮ СПРАВОЮ
503 РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В РАМКАХ ООН, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ УГОД
504 РЕТРОСПЕКТИВНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ'ЯЗКУ В ДТП
505 РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА СЛІДЧИХ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ*
506 РЕЦЕПЦІЯ ГРЕКО-РИМСЬКОГО ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ УЛОЖЕННІ
507 РОДОВИЙ ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ XVI ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ
508 РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У «ФАКТИЧНОМУ ШЛЮБІ» В СРСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ.*
509 РОЗВИТОК ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ЖІНКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДО СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВА ЕКСПОЗИЦІЯ*
510 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
511 РОЗВИТОК УЧЕНЬ ПРО КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ
512 РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ РИТОРИКИ ВІД ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА ДО НАШОГО ЧАСУ
513 РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
514 РОЗМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ І ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
515 РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО МІЖНАРОДНУ ДІЙСНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ВИРОКІВ 1970 р. ТА КОНВЕНЦІЇ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ 1983 р. У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ МІЖ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ РАДИ ЄВРОПИ
516 РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ФІНАНСОВИХ СПОРІВ
517 РОЛЬ ВЕРХНЬОЇ ПАЛАТИ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ В ДВОПАЛАТНИХ ПАРЛАМЕНТАХ*
518 РОЛЬ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННІ
519 РОЛЬ ТА МІСЦЕ АДВОКАТУРИ У СИСТЕМІ СУБ'ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ
520 СІМЕЙНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ТА ЇЇ РІВНІ
521 СВОБОДА ДУМКИ І СЛОВА: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ В УКРАЇНІ
522 СИНТЕЗОВАНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ: КОМУНІКАТИВНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
523 СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ САНКЦІЙ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
524 СИСТЕМА ДОГОВОРІВ, ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ВИКОНАННЯ РОБІТ
525 СИСТЕМА ДОГОВОРІВ, ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ВИКОНАННЯ РОБІТ
526 СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ*
527 СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КООПЕРАЦІЄЮ В УСРР 1920-х РОКІВ*
528 СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ*
529 СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ
530 СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
531 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ*
532 СКАНДИНАВСЬКИМ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
533 СКЛАДОВІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
534 СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ВЖИВАННЯМ УЧАСНИКАМИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН І ВИНИКНЕННЯМ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
535 СОЦІАЛЬНА І ЕКОНОМІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ
536 СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, - НАЙВАЖЛИВІША УМОВА ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ*
537 СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЯНЬ У МЕДІА-ПРОСТОРІ
538 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ В ПЕРІОД НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ
539 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
540 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ МІЛІЦІЇ ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
541 СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФЕНОМЕНА ЗЛА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ*
542 СПІВВІДНОШЕННЯ АБСТРАКТНОСТІ ТА БЕЗУМОВНОСТІ У ВЕКСЕЛЬНОМУ ПРАВІ*
543 СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ПРАВО», «ЗАКОН», «МОРАЛЬНІСТЬ» У ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ Б. О. КІСТЯКІВСЬКОГО
544 СПІВВІДНОШЕННЯ ОБ'ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (ПРАВ) ТА ОБ'ЄКТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
545 СПІВВІДНОШЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
546 СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ СФЕРІ, З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
547 СПАДКОВЕ ПРАВО ЗА «ПРАВАМИ, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» (1743 р.)
548 СПАДКУВАННЯ ПРАВА УЧАСТІ У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
549 СПЕЦИФІКА ВИНИКНЕННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
550 СПЕЦИФІКА ЮРИДИЧНОЇ РИТОРИКИ АДВОКАТА ЯК ПРОФЕСІЙНОГО УЧАСНИКА СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
551 СПОСОБИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У СУДІ
552 СПОСОБИ ПРИХОВУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ[5]
553 СПРАВИ ЗІ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ
554 СТАБІЛІЗАЦІЙНІ застереження як засіб ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ[1]
555 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТАНЦІИНОСТІ В СУДОВІЙ системі франції
556 СТАНОВЛЕННЯ, КРИЗА ТА ВІДРОДЖЕННЯ ІДЕЇ «СИНТЕТИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА»*
557 СТАНОВЛЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
558 СТАТУС АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ*
559 СТАТУТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ПРАВОВИЙ АКТ І ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ*
560 СТРУКТУРА ДОГОВІРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
561 СТРУКТУРА МАЙНА акціонерного товариства*
562 СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНИВ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК[1]
563 СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНИВ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК[1]
564 СУБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ»
565 СУБ'ЄКТИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
566 СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ, ЇХ СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ
567 СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ*
568 СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 3611 КК УКРАЇНИ*
569 СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА НЕЗАКОННОГО ВИГОТОВЛЕННЯ, ПІДРОБЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗБУТУ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, КОНТРОЛЬНИХ МАРОК ЧИ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ст. 216 КК УКРАЇНИ)
570 СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО НА ОСВІТУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ
571 СУБ'ЄКТНИЙ ТА ОБ'ЄКТНИЙ СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
572 СУБ'ЄКТНИМ СКЛАД ПІДРЯДНИХ ДОГОВОРІВ
573 СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВО: ВСТУП ДО ПРОБЛЕМАТИКИ
574 СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВО: ПІДСТАВИ, МЕХАНІЗМ І МЕЖІ РЕАЛІЗАЦІЇ
575 СУДОВА КОНЦЕПЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ*
576 СУДОВА РЕФОРМА 1864 РОКУ В ОЦІНЦІ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО
577 СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ДІЙСНОСТІ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ[1]
578 СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: СВАВІЛЛЯ ЧИ ПОТРЕБА ЧАСУ? (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС)
579 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ IN ABSENTIA ТА ЗАХИСТ ПРАВ ОСОБИ В МЕХАНІЗМІ ЕКСТРАДИЦІЇ*
580 СУДОВИМ ЗАХИСТ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
581 СУСПІЛЬНА КОРИСНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: НЕОБХІДНІСТЬ ДОКТРИНАЛЬНОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ
582 СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ*
583 СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
584 СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ*
585 СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
586 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
587 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ*
588 СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОППЕРІВСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)*
589 СУЧАСНА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА ТА УПРАВЛІНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ЯК УЗГОДИТИ ЇХ МІЖ СОБОЮ?
590 СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ЦИВІЛІСТИКА: НАУКОВІ ЦЕНТРИ, НАПРЯМИ, ТЕНДЕНЦІЇ
591 СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)
592 СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ ПРАВА
593 СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
594 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ
595 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ОЗНАК ІНСТИТУТУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
596 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
597 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЗАХИСНИКОМ ОСОБИ ОБВИНУВАЧЕНОГО
598 ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ЗМАГАЛЬНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
599 ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЄЮ ТА ОЦІНКОЮ ВІДПОВІДНОСТІ
600 ТЛУМАЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ ПРИ ЙОГО УКЛАДЕННІ
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 6 из 7