joomla
Форум права
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
401 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ НА ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО - ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
402 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
403 СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
404 СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
405 СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ СУДДІВ
406 ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
407 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
408 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
409 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
410 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МІЖИРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КРИМІНАЛІСТИКИ З НАУКАМИ КРИМІНАЛЬНО - ПРАВОВОГО ЦИКЛУ
411 ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ АКУЛЬТУРАЦІЇ
412 ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: МАЛОВІДОМІ АСПЕКТИ БАГАТОГРАННОГО ЯВИЩА
413 ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ОСОБАМ, МОБІЛІЗОВАНИМ ДЛЯ УЧАСТІ В АТО
414 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
415 УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНИХ УГОД ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКИЙ досвід
416 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
417 УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРОРОГЕННОСТІ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
418 УНОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ПРОБЛЕМ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
419 УТВЕРДЖЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНУ, ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. М. ДЬОМІНА «ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»[19]
420 УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПРАВОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, ЯКІ НАДІЛЕНІ АКТИВНОЮ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЮ
421 УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОТИДІЇ ПОСТПЕНІТЕИЦІАРНОМУ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ
422 ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
423 ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ПРОСТОРОВОГО БУТТЯ людини
424 ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ПОНЯТТЯ, СУТТЄВІ СТОРОНИ ТА ІНШІ ОЗНАКИ
425 ФАКТОРИ МОЖЛИВОГО УСКЛАДНЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ҐРУНТІ МІЖЕТНІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У КРИМУ
426 ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПЛЮРАЛІЗМ її ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
427 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ГАЛУЗЬ КРИМІНОЛОГІЇ
428 ФОНЕТИЧЕСКОЕ (ЗВУКОВОЕ) ПРАЙВЕСИ
429 ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ЯК МАТРИЦЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
430 ФОРМИ (ВИДИ) КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
431 ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ (МІЛІЦІЇ) ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У ПОПЕРЕДЖЕННІ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ СНД
432 ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
433 ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ В КОНТЕКСТІ НАЛЕЖНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
434 ФОРМУВАННЯ СКАНДИНАВ СЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У VIII-XI СТОЛІТТЯХ
435 ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД
436 ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО - ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ КРАДІЖОК, ПОЄДНАНИХ З ПРОНИКНЕННЯМ В ЖИТЛО
437 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
438 ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ ЯК РІЗНОВИДУ ПРАВОМІРНИХ ДІЙ
439 ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
440 ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
441 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
442 ЧИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ІСТИНА ЦІННІСТЮ ПОЛЯ ПРАВА?
443 ЧИННИКИ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ДОПИТІ
444 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ
445 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ПРО ДОЗВІЛ НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
446 ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА
447 ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОТАРІАТУ УКРАЇНИ
448 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
449 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ»
450 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИПИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
451 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕЄСТРАЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
452 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВО - ПРАВОВА САНКЦІЯ»
453 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
454 ЩОДО ДЕЯКИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ
455 ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ҐРУНТОВИМ ПОКРИВОМ (ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ) ЗЕМЕЛЬ (СТ.239-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
456 ЩОДО КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ А Д МІНІС Т АРТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ)
457 ЩОДО МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
458 ЩОДО МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
459 ЩОДО МОЖЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ТВАРИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
460 ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕПОВНОГО ТА СКОРОЧЕНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ
461 ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
462 ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СТОРІН НОРМАТИВНОГО ДОГОВОРУ
463 ЩОДО поняття «ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ»
464 ЩОДО поняття І ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
465 ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
466 ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА
467 ЩОДО ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦІВНИКА - КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
468 ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРА У ДЕРЖАВНО - ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ
469 ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ КОМІСІЯМИ В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТАКОГО РОЗГЛЯДУ
470 ЩОДО РОЗРІЗНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ І НАГЛЯДОВИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
471 ЩОДО СУТНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
472 ЩОДО СУТНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ
473 ЩОДО ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ АКТІВ
474 ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
475 ЩОДО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ У КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЯ
476 ЩОДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
477 ЩОДО ЧЛЕНСТВА ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ У ДОПОМІЖНИХ ОРГАНАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРАВООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ
478 ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ
479 ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОХОРОНУ ПРАЦІ
480 ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ЕЛЕМЕНТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ОСВІТУ
 
« ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя »
Страница 5 из 5