joomla
Юридичний вісник Причорномор’я
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ
2 Інформаційна безпека у податковій СФЕРІ
3 Адміністративно-господарська відповідальність у СФЕРІ автомобільних вантажних перевезень
4 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА НОРМА: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
5 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДжЕРЕЛ Міжнародного адміністративного права
7 Актуальні напрямки запровадження міжнародних норм щодо протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції у законодавстві уКРАЇни
8 ВЗАЄМНЕ ПОГЛИНАННЯ СУТНІСНИХ ТЕОРІЙ ДЕЛІКТУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
9 Взаємодія органу дізнання з іншими підрозділами в ході досудового слідства
10 ВИХОВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
11 ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРКОЛАБОРАТОРІЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
12 ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
13 Державно-правові особливості іноземної колонізації південної україни у другій половині 18 століття
14 ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ СТАТЕВОГО ЗЛОЧИНУ
15 Деякі питання компаративістики у сфері запобігання та протидії корупції
16 Диспозитивність та змагальність в юридичному процесі
17 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
18 Договірна природа послуг в сфері народної та нетрадиційної медицини
19 ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНУ «НІГІЛІЗМ» ТА НАЦІОНАЛЬНО - ІСТОРИЧНА ҐЕНЕЗА ФЕНОМЕНУ НІГІЛІЗМУ ДРУЧЕК О. В
20 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
21 Загальні поняття та віхи розвитку тіньової Економіки на теренах україни
22 Загальна характеристика провадження у адміністративних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями
23 Запобіжний вплив правозастосовної ПРАКТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
24 ЗМІСТ (ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ) ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
25 ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У СЛІДЧІЙ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
26 К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ Уголовно-исполнительных ПРАВООТНОШЕНИЙ
27 Кримінальне та процесуальне значення властивостей вироку суду
28 КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА
29 Критерії готовності майбутніх правоохоронців до здійснення завдань щодо охорони громадського порядку
30 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ
31 Механізм адміністративно-правового регулювання внутрішньої торгівлі в україні
32 МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ “НОВОГО ПОРЯДКУ” ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ НА ХЕРСОНЩИНІ 1941-1944 РР
33 МОВНА КУЛЬТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ
34 МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
35 Науково-дослідні роботи як додаткові послуги навчальних закладів
36 НЕОРГАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО МОВНОГО СТИЛЮ: ЛЕКСИЧНИЙ РІВЕНЬ
37 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: РОЛЬ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
38 Обеспечение экономической безопасности системы материально-технического снабжения органов внутренних дел российской федерации в особых условиях
39 ОГЛЯД ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ОБЛІКУ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕСПЛАТОЮ ПОДАТКІВ
40 Окремі питання кваліфікації злісного ухилення від виконання робіт засудженим, що відбуває покарання у виді обмеження волі
41 ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНО - ВИКОНАВЧОЮ інспекцією покарань ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМ КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ
42 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ І ЇХ ПРОЕКТІВ
43 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОВС ІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ СЕРЕД МОЛОДІ
44 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕСПЛАТОЮ ПОДАТКІВ
45 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
46 ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННИМ ПОСЯГАННЯМ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
47 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС
48 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ ІНСТИТУТУ В 1997-2001 РР
49 ПЕДАГОГІЧНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
50 ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
51 Покарання у виді обмеження ВОЛІ потребує вдосконалення
52 ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРІННИХ НАРОДІВ КРИМУ
53 Поняття та елементи адміністративної процесуальної правосуб’єктності працівника міліції
54 ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ договору подружжя ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ ТА ФОРМА
55 ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
56 ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЮРИСТА: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ
57 ПРАВОВЕ СТАНОВИщЕ РОБІТНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ У КІНЦІ ХІХ ст
58 ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ВИД ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ : ПРИЧИНИ, ФОРМИ ПРОЯВУ
59 ПРИНЦИПИ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ У СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
60 ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
61 ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ.255 КК УКРАЇНИ “СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ”
62 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ
63 ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ НАРКОТИЗМУ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ І ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
64 ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
65 ПРОБЛЕМИ РОЗКРАДАННЯ НАФТИ З МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
66 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
67 ПРОГРАМНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАЦЮ В МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ 2006 р. В УКРАЇНІ
68 ПРОГРАМНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ООН
69 ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
70 ПСИХОЛОГО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СЛІДЧИХ (ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)
71 Роль місцевих органів влади та управління у реформуванні фізкультури ТА спорту на хЕРСОнщині (1944-1968 рр.)
72 Роль принципа состязательности в судебном разбирательстве по поводу изменения вида исправительного учреждения
73 Роль та місце адміністративного розсуду в діяльності органів управління
74 СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ РИЗИКУ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
75 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
76 СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФОРМ УЧАСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
77 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
78 ФІЛОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ДІЄВИЙ СПОСІБ РОЗУМІННЯ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ
79 ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ - НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
80 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТА МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
81 ФОРМУВАННЯ У ПРАВООХОРОНЦІВ ГОТОВНОСТІ ДО ЗАПОБІГАННЯ ЕКСТРЕМІЗМУ
82 ФУНКЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
83 Щодо питання професійної підготовки фахівців-аналітиків для підрозділів кримінальної міліції