joomla
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
201 ПІДСТАВИ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ
202 ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВОДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
203 ПЕНІТЕНЦІАРНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ СПІВПРАЦІ АКАДЕМІКА В. М. СИНЬОВА
204 ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ В СОЦІУМ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
205 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДОПРОС КАК ПРИЗНАК СПРАВЕДЛИВОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
206 ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
207 ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ УГОД У МАТЕРІАЛЬНОМУ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ
208 ПЛАВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
209 Позасудові процедури захисту прав громадян України, які є суб'єктами в неконфліктних провадженнях
210 ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ ЗА КПК УКРАЇНИ ТА КПК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
211 ПОНЯТТЯ І ГАРАНТІЇЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
212 Поняття доказування на досудовому провадженні кримінального процесу
213 ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇТАїї ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
214 ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
215 ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ЗАКОНІВ У СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
216 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
217 ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ЛІЦЕНЗУВАННЯ В УКРАЇНІ
218 ПОНЯТТЯ ЮРИСДИКЦІЇ І НОВИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
219 ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ
220 ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
221 Пошукові Ознаки Об'єктів Оперативного Пошуку: Поняття Та Сутність
222 Правові акти гетьманської влади як джерела права Лівобережної України першої половини XVIII ст
223 Правові засади відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних діянь
224 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
225 ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СТАНУ ДОРОЖНІХ УМОВ В УКРАЇНІ
226 ПРАВОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
227 ПРАВОВІДНОСИНИ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ
228 Правова політика України: новітні виміри
229 ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПНЕВМАТИЧНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
230 ПРАВОВА СУТНІСТЬ РІШЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
231 Правове забезпечення обов'язкового медичного страхування в Німеччині (ключові засади та досвід для України)
232 ПРАВОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
233 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА, ПРОКУРАТУРИ Й СУДУ
234 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ПЕРВИННОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАЯВИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ
235 Правове регулювання захисту комерційної таємниці
236 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
237 ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
238 ПРЕЗУМПЦІЇ Й ТЯГАР ДОКАЗУВАННЯ У РОЗГЛЯДІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
239 ПРИНЦИП ВІЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДОКАЗІВ ТА ПРЕЮДИЦІАЛЬНІСТЬ
240 ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
241 ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
242 Принципи конфіденційного співробітництва
243 ПРИНЦИПИ ОРД ЯК ОСНОВОПОЛОЖНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РОЗШУКОВОГО ПРАВА - САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
244 ПРИРОДА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У СИСТЕМІ “ЛОГІЧНОГО ДОКАЗУВАННЯ”
245 ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НАСИЛЬСТВА У СТАТЕВІЙ ПОВЕДІНЦІ МОЛОДІ
246 ПРО АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
247 ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
248 ПРО НАУКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО І ЗАКОНОДАВСТВО (ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД)
249 ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
250 ПРО СУТНІСТЬ ПРОКУРОРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ
251 ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ
252 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
253 ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПСИХОГЕОМЕТРИЧНИХ МЕТОДИК У ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР
254 ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩ0Ї0СВІТИ В УКРАЇНІ
255 ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НАСТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
256 ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
257 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ КОНФІДЕЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС З ГРОМАДЯНАМИ
258 ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СУДАХ
259 ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА ТАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
260 ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
261 Проблеми становлення професійної правової культури в Україні
262 ПРОБЛЕМИ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ В ОПЕРАТОРІВ ТА ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
263 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ НОРМ КПК УКРАЇНИ
264 Проблемні питання класифікації адміністративних правопорушень у сфері економіки
265 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА
266 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ П РОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
267 ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
268 Протидія хабарництву в судах Стародавнього Світу
269 ПРОТИРІЧЧЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ПРИЧИНА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТІНЬОВИХ РИНКІВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
270 ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВС УКРАЇНИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
271 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СТОРОНИ ЗАХИСТУ У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
272 ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
273 ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАТРИМАННЯ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ЗАТРИМАНОГО, ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї ТА ІНШИХ ОСІБ
274 ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПОТЕРПІЛОГО ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ: ПОЗИТИВНІ КРОКИ ТА ПРОГАЛИНИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
275 ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СВІДКІВ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ
276 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В ОВС
277 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОВС УКРАЇНИ
278 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАКТИЧНИХ ОВС
279 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
280 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА РОБОТИ СНАЙПЕРА СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ МВС УКРАЇНИ
281 Психологічна готовність до управлінської діяльності в системі органів внутрішніх справ: діагностика, прогнозування, розвиток
282 ПСИХОЛОГІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВМІЛІЦІЇ
283 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
284 Психологічний зміст і компоненти управлінського потенціалу керівників ОВС
285 ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХСПРАВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ
286 Психологія рольової поведінки у підрозділах органів внутрішніх справ
287 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ РОБОТИ ЗІ СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ В ОВС
288 Психолого-педагогічна специфіка навчання в системі загального професійного вдосконалення персоналу ОВС
289 ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
290 ПСИХОТЕХНІЧНА ВПРАВАЯКОДИНИЦЯ АНАЛІЗУ ТРЕН1НГ0В0Г0 ПРОЦЕСУ
291 Рада національної безпеки і оборони України як орган координації та контролю у боротьбі з торгівлею людьми
292 РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
293 РЕЛІГІЙНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ
294 РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ
295 РЕФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЙОГО КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ
296 РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
297 РОЗВИТОК ЗАСАД ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ І ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛИ БУНГЕ
298 Розвиток фізичних якостей спортивно обдарованих працівників міліції під час навчання у ВНЗ МВС
299 РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
300 РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДАХ: ВІДПОВІДНО ДО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 3 из 4